שירים

שיר הודיה

    שיר הודיה
אני מודה לך  על השמש שזורחת בבוקר
ועלהפרחים והעצים שנותנים לנו 
את היופי 
 
על הכוח שאתה נותן לי
להיות חזקה
וללכת בדרך שאתה מציב לפני
 
אני מאוד רוצה להמשיך בדרך הזת
וליראות את הילדה שלי גדלה
בדרך הזת
דרך של שימחה ושלווה ותוהר
אנחנו תמיד ניזקור את שימך
ונשבאח אותך
כי אתה טוב ומתיב לכל
 
 
 

תגובות