שירים

בקדושה

 
 

בקדושה

 

באת אלי

עוטף אותי בטלית חייך

ביראה וכבוד,

מלא ידיך

כתפילת הודיה והלל...

אמרת לי פסוקים של תום

והילה של קדושה

ריחפה מעלינו,

עת נשקת לעיני

במלא הכוונה

עטופים טלית אחת

לבנה..!

תגובות