שירים

כמיהה

 

כמיהה
 

רגבים יבשים, סדוקים, כמהים לטיפה חמלה

משוועים  לרנסנס שיפציע וילחך את ישותם

כמו עוטפים סלע שהתקשה בייסורי שאול

כיסופים למשב אופל המבושש להגיע

 על כנפי שכינה נישאים הם כדמויות אפורות

מאפילים, מתאפקים, מתפרצים בקול תרועה

 מקיצים את החצב משרעפיו 

תגובות