שירים

שח במרומים

שח במרומים
 
כולנו ככלי משחק
על לוח משובץ
 מישהו שם למעלה
משחק עם השטן
הם שם ישובים
שח הם משחקים
מלאכי שרת מחד
וסיתרא אחרא מאידך
השחורים נגד הלבנים
עם גלימות או קלשונים
למשחק אין סוף
אין מט ואין פט
מדי פעם יש רק שח
יש חוקים לו למשחק
כולנו ככלי משחק

 

תגובות