שירים

עד מתי

עוברים ימים קשים עליי ..אם אתה אוהב תחזור אליי

דיי סבלתי מה עוד אלוקי? לא רוצה לסבול

עד מתי ?כמה עוד אבכה

כמה עוד אסבול..

!אין לי לילה אין לי יום לא רואה שוב אור

תגובות