שירים

מקום אחד

חזרתי לאותו מקום
לאותה שאלה
כל השבילים
כל הדרכים
כל הכבישים
מובילים למקום אחד
שוב ושוב
מקום אחד
 
בדרך אני מכאיב
אני פוגע
אני נותן
אני לוקח
 
אם רק אמצא את המנהרה
שתוציא אותי מהמקום הארור הזה
אולי יום אחד
כבר ביקשתי לפני שנים
אולי יום אחד
אגיע למקום שלם

תגובות