שירים

פרופורציה

פרופורציה

 

היחס בין הזהות שלי לעצמי

מונע ממני רבים של טבורים

אני אשר יודעת למה צריך

פרופורציה בארץ החיים

 

יודעת היטב את אשר מתרחש

 כשאסון קרב

ונוחת

 

ולמרות הכל

חוטאת, פושעת

בזעקה אל השחור

צונחת , אי שם

במעמקי השחור

 

לא רואה כחול

או אפור

אפילו הירוק

כעלעל

לא מופיע

 

ושוב רק השחור

ולמה

מפני מה

אני שוב נופלת

ממאום כל כך זעום

אומנם חשוב

אך לא העיקר

ממש לא העיקר בארץ החיים

 

תגובות