שירים

סחר חליפין

 

תן לי ואתן לך

מילה

פשוטה

שרשרת

חבילה

צמיד

רביד

חרוזים

בשוּרה

לקריאה

למשחק

לידיעה

לחלוקה

לחליפין

תן לי ואתן לך.

 

תגובות