שירים

כשנמצא חיפושים.

כשנמצא
לא נחפש יותר לעולם
כאילו הכל כבר ידוע
כל אשר קיים
כל המילים
יאמרו
כאילו מדברות הן את שפת האדם
כל השירים
יתכתבו בינהם
להחליט על המשפט המושלם
 
כל הזמנים
יחליפו מקום
והשמש תזרח בליל קודר
כוכבים יתפסו נחלה ברקיע
לעילוי הירח הענן יתפזר
חלומות
ינסקו מעלה מעלה
אל עבר הגשמה
אל עבר השלמה
אל עבר החלום
האחרון
מגשימים
יביאו את הכתר
אל כס מלכותם
אל ביתם
כל כך גבוה
כל כך ניצחון
 
אנשים
ינשמו לרווחה
חלל שעמום בטרם קץ
אנשים
ינועו תמיד
ימשיכו תמיד
לחפש
 
אולי
סָבַּל של תקווה יבוא גם אלינו
יפרוק מעט אהבה
יאסוף מלאכים של שמיים
ויביאהם אל אדמה
 
חיפושים חיפושים
 
מה נחפש ומה נמצא
את בואו של הצדק שכחנו
משמעות באריזה גסה
והנה לאן הגענו
יושבי ארץ
שפוטים של רצון לחיפוש
ומה נחפש
כשנמצא
נפסיק את התוהו בבוהו
נכבוש את הרע.
 
 
 

תגובות