שירים

מלאכים

ימים אחרים חלפו מבעד  למסך,
שתיקה מפוארת
נמסכת בחלונות שנתי
אופפת ישותי.
קורעת עיני העולם
להיפקח ולהתבונן,
בחליפות של מלאכים
מרחפות בחלל,
מוסיפות נוי לעולם,
בשתיקה רבת הוד
מלאת בינה.

תגובות