שירים

משתה

 
הולך אל הים
הולך
נוטל עימי עסיס רימונים
כה אהבתי
שקדים
 
הולך אל הים
רותם שמש לרגליי
אור כוכבים לעיניי
מצרף עצים שכורים לחברה
הולך אל הים
הולך
 
מכופף הרים סרבניים
אוסף אהבות יגעות
מוחק יגונות
מעיר נרדמים
הולך אל הים
הים
 
קורא לציפורים נשכחות
 דלתות נעולות
מחבק בדידות
מוליך אובדים
 
מקבץ דמעות
יסורים,זכרונות
ג ע ג ו ע י ם
כולם אל המשתה
כולם
 
הולך אל הים
משעבד גלים
טווה מקצף חיוכים
מים ליין
הולך
 
לא אלכימאי
זהב
משתה מ א ה ב ה
 
*מוקדש לארובות יחדשו ימיהם כקדם
 

תגובות