שירים

תשוקה

גופי מהדק אחיזתו בך

שואף ברטט את האוויר,

הלב פועם בכוח כנגד ליבך

 

בלילות של תשוקה

טובע בחיקך ובניחוח

גופך נענה רך ונינוח

נושם שערך וצווארך

עת מגלה צפונות גופך

את קימורייך הרכים
ועורך הבוהק
אשר ינחוני לענגך

בלהט של אוהב.

תגובות