שירים

טוס

טוס

 

טוס התנחל על ראשי.

איך ומתי זאת לא אדע;

ולראות הרי לא ראיתיו,

ואיש גם לא אמר לי;

ואף-על-פי-כן טוס עומד על ראשי -

מקום שאין בו פיסגה,

גם לא שממה להפרותה -

פורש את זנבו,

מתהדר בשלל צבעיו;

ואף שנוצותיו מצלות,

חסד עימי אינן נוטות,

שאים לא-כן הייתי

חסיד,

והרי כול מה שיש לי

זה ראשי.

 

כול הזכויות שמורות

תגובות