שירים

מתוך המצוקה

לוקחת רכבת לילה אל מעבר לזמן

למקום שאיש אינו מכיר

שם אי אפשר לראות

את מה שלעולם לא רוצים לדעת או לראות.

 
כמו למשל

איך נשמתה עולה על האוניה האחרונה

ועוזבת גוף מיובש באמצע הדרך
 
או אולי
איך נשמת אפה נלקחת על ידי אחר.
 
אבל, פחות מכל

אינה רוצה לדעת

אינה רוצה לראות

מקום שאין בו מילים.

 

תגובות