שירים

אין שירה ללא אהבה.

שירה ואהבה הולכות יחדיו
מתמזגות מתהוות
נכתבות משתלבות זו בזו
אין שירה ללא אהבה
עניתי אילנה על השאלה
עכשיו חוזר בתשובה
מגדל פאות מניח כיפה
בדרכי שומע צלילי תפילה

תגובות