שירים

כלואה בלעדייך

כלואה בלעדיך
 
שונאת אותך
אך בתוך תוכי
לא יכולה בלעדיך
אוהבת אותך
כלואה בלעדיך
זקוקה לך
צמאה לאהבתך.
 
פיזמתי לך שירי אהבה
סיפרתי אודותייך...אהבה
ועדיין
אני כאן כלואה
בלעדיך
ואתה שם כציפור אל הרוח משוחרר   
איתה...
 
שונאת אותך
ובכל זאת אוהבת אותך.

תגובות