שירים

אל תשכח

זכור כנות ליבי
הרוטטת לקראתך.
אל תשכח מגע ידיים
מלטפות נשמתך.
זכור מעיינות אהבתך
נובעות ממני בסערה.
חתום בנפשי,
בתוכי
.

תגובות