שירים

חגיגה

 
שדה רחוץ  מגשם

מחייך בצהוב 

של צפרני חתול-

ושמשות סביונים.

וכל חרזני הטבע התעוררו

לנגן  תזמורת  של תודה  לעולם   מתחדש.

עד שקרן אור

טפסה על הקיר מולי

לדגדג שממית רדומה. 

וצפור מאחרת   

פהקה כנפיים אל-על.

בוהקת שלולית אחרונה

של חורף .
להזכיר .   . 12.3.06

©כל הזכויות שמורות  לאנה

תגובות