שירים

עכשיו

פוסעת אט אט שבילים רעננים,
נטולי ריחות עבר ,
מראות צליליי עוגב שנדמו.
שלהי תחושת צמרת,
נשרה בחדוות סתו
מודה, אינה מבקשת עוד דבר.
גוף טהור מניצוצות שווא,
נושא פניו לאופק,
ספינה נעה מצד אל צד,
מסמנת לה,
עכשיו.
 
 
 

תגובות