שירים

ריחוף

כאותו ריחוף,
מעמקי קרקע לחה,
למרומי רקיעים בוהקים.
כנפי לובן צחות, רעננות,
למדות לעוף בעצמן.
דומה כי רוחות מערב
מנשבות את שירת הים,
תוך ניתוב פניה
תאבת חיים
חושקת.
מפלסת דרכה ברפרוף,
לעבר חלום מרוחק,
ההולך וקרב.

תגובות