פוסטים

הושיטי ידך...

הושיטי ידך נערה

אל העתיד הלא נודע

עצמי עינייך, התעטפי בקדושה

שאי תפילתך הכנה.

ספרי, הביעי תחנונייך

השמיעי קולך, בקשי אהבה לחייך

...הוא יראה אותך זכה

יפה, צנועה ותמימה

יד נעלמה תובילו אלייך

ליבו יגשים מאווייך

חייכי, חייכי נערה

לא עוד בדידות ודאבה

היא כאן,האהבה

 

 

אפריל 2006, מלכה ©

תגובות