פוסטים

איך?אני עוזר ליקום!?

על הפנים שלנו נמצא החיוך, יש לו כוח מדהים הוא מרפא גוף ונפש
מאושר הוא,הוא כל עולם החיוכים הפנימיים,יהיה הוא המתנה שיתברך בה כל העולם הסובל וחוזר ואומר שהתברכנו בכוח היצירה האלוהי.
כי בא גואל על ישראל בה' שימו מבטח וכוח,חזרה על תפילה לשימוש אישי באמונה רבה ע'י כוחה של האהבה.
אלינו בא הזוהר,הפוך את הכוח לטוב.כי היקום רואה אף הוא ויחייך
הוא היודע כי הכל בנוי על אהבה.ככל הנפשות עד כי העולם אז רק יהיה
מקום מאושר לחיים. שנרבה בו את זרענו ללא פחד וגבולות.שנדע לשבור את הישן,כי טוב לחייך קץ לבכי! ללא מחסום שערים כאבים ופחדים,הם לא הדרך.כי העולם נברא יפה טהור וטוב ללא סבל וצרות,כך תחשוב כי אז האדם יחייך תמיד ללא סוף המשך לחייך ולאהוב,יש בנו הכוח,האלוהים שב אלינו ויודע כי אין אושר גדול משנרבה בתפילה מתוך אהבה,הוא היודע לתת בחזרה עד נדמה כי,ככל שנרבה להתפלל נדע להפוך אותו לחיים.חיוך הוא כמו הנפש כמו היקום נסתר הוא.לא לשימוש רע מיועד הוא,של האהבה הוא.בא הוא ע'י כוח האל הנסתר בא מאהבה,כי האהבה היא השלמות והטוהר בה' שימו נפשכם וחוזר האל ונותן נשמה בוקר בוקר בנפשכם,טוב שהתברכנו כי יהיה אשר יהיה,יש בנו את הכוח הנסתר את המתנה להיות מאושר.כי המחשבה שלנו בונה את החיים.הוא האל שבאדם יודע כי עולם האמת הוא שבונה את החיוך האמיתי,אז נמשיך נחייך נאהב נבנה לעצמנו את מגן הכוח השומר ונותן ביטחון. כי העתיד יהיה יפה יותר ללא סבל,כאב,צער,ומלחמות.כל השלמות הטוהר השלום השמחה והשפע יהיו מתנה לעולם,רק תמיד להאמין בטוב לעשות טוב ולחייך באהבה

תגובות