שירים

אולי ככה, פשוט לכתוב, בלי לחשוב...

רוצה לבכות עליך, לבכות עליי

למה זה לא יכול היה להתממש?

זה היה טוב מדי...

והנה, עוד תיקון לנשמה,

לנשמתי הזכה, שלא ידעה מרגוע

וכאילו אסור לבכות...

עברתי מן הקצה האחד

לקצה השני...

וכאילו אסור לי לכאוב את כאבי

כואבת את כאבך...

ואולי פוחדת לכאוב את כאבי

כי אתפרק לרסיסים קטנים קטנים

שלא יהיה מי שיחבר

אלוקים, שוב חוזרת אליך

בתחנונים, בבושת פנים

האישה עם שבע הפרצופים...

תגובות