שירים

מוכר

עוד פסיעה,
נתיב חדש - מוכר,
פניך.
עוצרת במרחק בטוח,
שואלת - שוב?
איכה צועדת באותה הדרך,
בה ידעתי כה לכאוב.
אולי,
הפעם,
חץ שלוח אלי מסלול,
בו אוכל לשקוט,
 
 
 
 
 

תגובות