שירים

מי יתנני בתלמייך

כמה חפצתי
היות המלח
בסבך עורב תלתלייך
סבוכים בינות ירכייך ענבר
להיות
קו המים
בפסגות
הדר שדייך
להיות אתך
 
כמה רציתי
טעם בשרך בריח ים
שפתיי במארב חמניה
בהיכל עינוגייך
להיות
ורוד הורד לפטמותייך
מחציפות
להיות אתך
 
כמה
להיות אבוקה
לשאגת הגוף
להיות אסיר
בהשתקפות עינייך
קצף המים בבשרך
בריח  וסוגר ברזל
לערוותך
 
*אהובה
מי יתנני בתלמייך
נביטה בעתה.

תגובות