שירים

אתה היכול

 
ברוך אתה הכל יכול
אלוהי האהבה
אלוהי האושר
אלוהי התשוקה
אלוהי הגעגוע
אלוהי הבדידות
אלוהי האכזבה
אלוהי הקנאה
ברוך אתה על
שנתתה לי
לבוא
בשעריה.

תגובות