שירים

שובי אליי

שובי אליי
 
שובי אליי קראי בשמי,
אל נא תשליכיני כי אם עזוב אני ללא נוכחותך
שובי אליי לא התכוונתי
הפעם לא.
 
שוב אל זרועותיי שחיבקוך רבות,
זרועות שחיממו ליטפו
פגעו.
 
שוב ותהיי עימי כי נפשי סוערת
תמיד הייתה,מתלהמת שורפת
אינני מתכוון ויודע למה
מהו אותו הרס הבוקע ממני
שובי אליי רחמי כו אם אהבי כמו מאהבת
 
אינני אותו אדם אינני אותה החיה
כי אם אדם שבור ועיוור שמאור עיניו נלקח ממנו
התשובי אליי?

תגובות