שירים

לא אחקוק אהבתי באבן.

מה למילים שככה ייסרוני
בכאב אבלות
מה לצלילי אבלות אכתוב
בנעימת זרות
לא אחקוק אהבתי באבן
לא ארדוף אהבות ישנות
המים והרוח ינחמוני
ישיטוני על מי מנוחות
בים מבצרי אשב ואבכה
מר גורלי אלי אלי
ואיך אזכור ימיי כקדם
בין אדם וחיות הטרף
תן בי זיק של תקווה
תן בי אהבה חדשה
לשנה החדשה

תגובות