שירים

מי אני?

אמי , יקירתי, מי אני?

אתה , אתה הוא ילדי, אהובי.

אותך שגידלתי והפכת לפרח היפה מכל דבר.

 

אבי שלי, מי אני?

אתה, אתה הוא יחידי, גאוותי.

אותך שלימדתי והפכת לגבר איתן.

 

אחי שלי, מי אני?

אתה , אתה הוא מוכיחי, משעני.

איתך הלכתי לאורך כל הדרך.

 

חברי שלי, מי אני?

אתה, אתה הוא איש סודי.

איתך חוויתי ואיתך בכיתי.

 

אלוקים שלי, מי אני?

אתה, אתה הוא פאר היצירה.

בנפשך, בשכלך ובגופך.

 

אני שלי מי אני?

תגובות