שירים

הבשורה

 
יודעת אור יום
נוגה למסך עשן
וגלגולי בלימה.
אישה מתערטלת במילים
בין שירים.
הולכת לכיוונים  רבים
ומתפזרת  לאלפי מפצים
צבעוניים.
ימים מתנגנים
המיות נפש רכות
מבשרות חיים.

תגובות