שירים

שגרה

חשוקת ימים
מתבוננת בך
כאביונה מגישה
מעות בודדות
של שגרה.
לוטפות עיני מהותך
בתרמיל חיים
מרגש ודחוס.
תשוקות הרקיעו
שחקים
מפנות מבט
לאדמה מיוסרת
בבדידותה.

תגובות