שירים

רב הנסתר מהגלוי

לא סוד שאני קומץ ומעט חושף.
נוטה לראות עצמי כאדם פשוט, 
אך רסיסים משוחררים למרחב, 
כך אני נתפס על פי רוב מורכב.

ממאן להידחק לתוך תבניות, 
אך מגדר ומחלק את הסביבה.
בעל אופק אופטימי והווה חרד.
אטי להפליא ועיקש להשלים. 
אוחז שאיפות ומרפה לממשן.

קשוב לחומר ורוגש לצבעים.
מגבש צורה ומפשיט רעיון.
סחרור מחיה של משקל ותנועה.
תעופה מוגבלת צונחת ומפציעה.

תגובות