שירים

בוערת בתשוקה...

חשקו עיניה בי בדמותי בגופי

ואני מתנשא מעליה אל הר

סולם רקמה מחוטי אהבה

להגיע עד אליי רקמה בחשאיי

עודנה מנסה לשאוב מילותיי

להצליף בגופי תשוקתה

ואני נס אל מאחורי חומות הגויים

אוחז תחת ידי פיסה משימלתה

לימים הנוראים..

שומע צעדיה המתנגנים בעלטה

צליל כינור וחמת חלילים

מפזזת במחול נשיקותיה לעוברים

והשבים...

ואני טובע בדמעות הנשים שסביב

זוכר את אותם ימים אפורים

וחלום רטוב על ממטרים

ריח אדמה כסות של עלים

לחזור קראתי שמי אליה

והיא מביטה סולחת מפוייסת

בוערת בתשוקה לאור הנר

ואני קטונתי לצידה

עייפתי ממילים מנוסתי ממנה

נשכבתי לצידה עייף ומשורר

ואז כיבתה לה את הנר...

 

תגובות