שירים

הגשם הראשון

הגשם הראשון

הילדים שמחים אל הגשם הראשון ,

יוצאים לקראתו קופצניים.

כשלולית של טיפות נאספים

אל מקום אחד -

ובתוכם שמיים מחייכים.

רסיסים של שימחה ניתזים

מתמזגים בקולות צהלה,

אל הגשם הראשון  הם סוגדים

כמו ריקוד של " פולחן אהבה ".

תגובות