שירים

כותב שירי אהבה (הפואמה הראשונה שלי)

נשאלת השאלה, היאך כותב שירי האהבה, כותב את שיריו?
הרי כיצד יכול, כותב השירה, לתאר את כתביו בעודו עוצם את עיניו.
הדמתה אהבה אמיתית הנחרטת בלב לאהבה דמיונית הנכתבת על דף?!
הרי לפקוח עיניים, על הכותב לראות, אור של שמש ולא דיו שנטף.

שמחת האדם, לא שמחתו של כותב.
יספר סיפורה, שמחתו של אוהב.
היאך יספר סיפורה, ועיניו עצומות?
כיצד יתאר אהבה, ומגילות לבו חתומות?

ישאל אז את עצמי
כך כותב אז לבי
אהבתי לא נדמה
אהבתך?! לְמַה?

תועה לא טועה, כך אני אז תוהה
לבי אז מוחה, עד מתי אשתהה
לתרץ אנסה, אומר הינני בודק
אך לבי הוא, יודע, מי פה צודק

חרש חרש אכתוב לי עוד שיר
על אהבת ילדים, אהבת נעורים
אקום ואומר לא עוד כזמיר
אחפש נערה, אהבת עולמים

נשאלת השאלה, היאך כותב שירי האהבה, כותב את שיריו?
תעלומה ידועה זו, עד עתה אינה פתורה
הדמתה אהבה אמיתית הנחרטת בלב, לאהבה שבכתביו?!
שירים לה אקדיש, לאותה נערה.

תגובות