שירים

הֵדָּם ירטיט

הֵדָּם ירטיט

 

רוצה להגיע

 לפינות נסתרות

בגופך

עולמות שלא

נחקרו עדין

 

רוצה לנוע

בחצרות חדשים

בליבך

 

רוצה לסלול

דרך אור

למציאות חייך

 

אשר הֵדָּה ירטוט

חִוּוּי רוחך השוקטת

 

 

תגובות