שירים

קצר

קצר

 

שיר זה להוציא.

מה שנשאר,

את

 

תגובות