שירים

כדור חרס

כדור חרס

 

פסל

 

לפסול מיותר

וטוב הנשאר

 

אור

 

סילוק הֵעָלֵם

קורא לשלם

 

שיר

 

שיר זה להוציא.

הנותר, אַתְּ

 

חתבר

 

כשם שהעכבר

 אוכל חיטה

כך החתול

מעדיף בשר

תגובות