שירים

מעלה קיטורות

מעלה קיטורות

כאוגר בחדר הילדים

הרץ על גלגל העולם

ועוצר ויורד בחשש

 אל ארץ חופשית

 ומגלה כלוב מוכר,

את חוזרת שנית

להרגלים חבוטים

בארץ מוכת צדיקים

 

כאוויר נהדף בגבו

על ידי לחץ המים

דרך פיות ממטירות

ופורץ בנשיפה

ארוכה ומגומגמת

ביום שלישי כל שבוע,

אתה פולט קיטורות

לחלל המוכר

 ונרגע

 

תגובות