שירים

נגיעה


חשיפה. חששות מפגיעה, מדחייה.

ביצורי תודעה מגדרים ומכהים חוויה.

נפש משהה, בין טשטוש לגישוש אישוש

כמיהה ללהט גדוש, שפע סיפוק לחוש.

הפסקה, נטולת נחמה. שהייה.

תגובות