שירים

יום מכונן


דממה. גופו דחוס, מבטו כפייתי ופורץ.

אני נטוע מנגד, קיר רפוי, מכיל ומזיע.

רתיחה חולפת. הנאתו מפזזת מחדש.

שוב שגרה, דמיוני מרחף אלי משמעות.

 

אוסף רמזים...

 

יוצר גבולות דינאמיים לבלתי מוגדר.


תגובות