שירים

ביקור בית

לחצות את הסף אל דיונה שכוחה      

רוח שמלטפת מבט כחול

עתירת מלים את

דקיקת חיישנות

יונקת דבש חייכנית

תאבה

מתאבנת, ארוחה

וקינוח

 

תגובות