שירים

מנגן הכינורות...

למנגן הכינורות נכספה נפשי

ואני יודעת כיסופיי למי

זה המלחין בי תשוקות

זה המלטף גופי בלחנים

זה הנוגע בי נגיעות מלאכים

והארץ שותקת לפניי

פרושה על כף ידי הרועדת

הרוח פרעה שערי לנכר

וגם צליליו נסחפו אל הים

שם עומדת אני מבוקר ועד ליל

למנגן הכינורות מצפה אני

ואני יודעת אהבותיי למי

יודעת אהבותיי למי..

תגובות