שירים

קוראת בשירים

קוראת בשירים

 

בתקופת האור השנייה

חיברת עיפרון ומחק

לפעימת התנועה הפנימית

והקו הלך ודייק

מצייר על בד לבן

במהלך הבהוב האור

קווי אור מהירים

ותנועה עגולה ועומק אפל

מפיקה תמונה בהירה,

נקייה מאבק הסופה

חידת מציאות נראת

 

בין ממש העולם

והעדרו של הקו

בן שני מרווחים 

בו הדהוד דוכיפת

מצרף סיגי בוקר

אל שירה ענוגה

מתחילה אחידה

ומסתימת באלתור

 של שחרור

 

ואחד שחשב

על בריאה כחיקוי

ואחר על הטבע, פועל

ויש שראה את הטבע

מקור ושנוי

בין נסתריות הדהודיך

המישר פיתולי הירדן

תגובות