שירים

הזמן עובר

הזמן עובר

 

כאוֹתה תוֹדעה

הזורמת בנהר החיים

לא רציתי לטבול

באותו הנהר פעמיים,

רק בקשתי למדוד בתוכי

את הזמן שעבר

במידת  הילוך פסיעותיך

 

 

תגובות