שירים

קצת אחרת...

טוה מילים של זהב
סביב טוגתך
על טבורך רוקע נשיקה
בשפתיי ברזל
טובע אהבתו בטרשייך
ממיס בך יגון
טרוף בקסמייך רפה שגגות
שוכך למראה פנייך
טחוב דמעות טומן כאביו
בין טפריי סלעים וטרפים
טח כסת כמיהותיו
וכסות לו ערגותיו,
כילה הלמות ליבו. 

תגובות