שירים

צלקות

 

מנצח בשתיקה בשפתיי

עוד רגע

להדרן

טרם יפול המסך

בטריקה שסופה שקט

לקט של כוכבים

צלקת

של חלום לא קריא

בשחור העצום לרווחה

לבנה מאחה

צלקות חשוכות געגוע

מנצח בחושך

עוד רגע

להדרן
 
 

תגובות