שירים

אני לא יכולה להכניס כאן את ציורי השירה שלי.

תגובות