גיתית

שירים
גיתית / שירים - 12/05/2007 17:55
78
צפיות
שנה טובה ומתוקה לכולם
גיתית / שירים - 21/09/2006 14:17
59
צפיות
עד יעבור
גיתית / שירים - 08/09/2006 18:58
83
צפיות
במענה
גיתית / שירים - 03/09/2006 12:02
67
צפיות
מפתני
גיתית / שירים - 17/08/2006 11:55
72
צפיות
עשה נא שיחדל
גיתית / שירים - 11/08/2006 17:46
64
צפיות
חרדה
גיתית / שירים - 06/08/2006 12:44
62
צפיות
לו יהי
גיתית / שירים - 05/08/2006 09:14
63
צפיות
לאביה כשי
גיתית / שירים - 04/08/2006 16:51
56
צפיות
ותהי אורה
גיתית / שירים - 04/08/2006 11:14
56
צפיות