שירים

חושים

אדומות אוזניי מצעקות

נטרפתי כסופה

בים של דאגות

 

הזמן שלי חיוור

גיששתי באפלתו

אצבעותיי מדממות כבר

מנזקי המחשבה

 

דיברתי נכוחה

צליליי ניטוו מפרש ברוח

אחזתי בקרנות היכל

תמות נפשי , אכזבותיי

 

הרחתי פרח בר

נבטה החשכה

לפתע מתוכי

 

טעמתי טעם מר

של הצלחה

תגובות